Chõ Behandelingen Verbeter je gezondheid en welzijn 0346700217 info@cho-behandelingen.com

Tarieven

De tarieven voor de verschillende behandelingen zijn bij Chõ Behandelingen gelijk.

Intake en eerste consult (1,5 uur) € 100,-
Vervolg consult per uur € 80,-
Moeder en Kind Consult* gratis

Consulten zijn vrijgesteld van BTW

* Het Moeder en kind consult is een eenmalige Touch of Chõ behandeling binnen 3 maanden na de geboorte van het kind.

 

Duur consult:

Intake: 1,5 uur

Bioresonantie, Integrale Stress Release, Reiki, losse reflexen: 1 uur

Specifieke protocollen reflexintegratie: 1,5 – 3 uur

CAT-level 3 therapeut

 

Vergoedingen

Er zijn 4 mogelijkheden om voor (geheel of gedeeltelijke) vergoedingen in aanmerking te komen:

  1. via de zorgverzekering
  2. via Zorgrondom
  3. via pgb
  4. via de belastingdienst
1 Vergoedingen via zorgverzekeraar

Consulten komen bij de meeste aanvullende polissen bij zorgverzekeringen voor geheel of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT als level 3 therapeut. CAT-level 3 therapeuten vallen onder de dekking van de volgende zorgverzekeraars:

  • Achmea/ZK: Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, AON, Ziezo
  • De Friesland Zorgverzekeringen
  • CZ: CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg
  • Menzis: Menzis, PMA, Anderzorg
  • ONVZ: PNO, VvAa, ONVZ zorgverzekering

Vaak gelden dag- en jaar budgetten. Soms worden therapeuten uitgesloten, en kun je alleen bij een arts terecht. Soms heb je geen eigen keuze (natura polis versus restitutie polis). Check bij je zorgverzekeraar voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Consulten vallen over het algemeen onder de alternatieve geneeswijzen.

Vergoedingen CAT

2 Vergoedingen via Zorgrondom

Lid van ZorgRondom

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de coöperatie Zorgrondom. Bij ZorgRondom werken zorgaanbieders samen om mensen te helpen die een vraag of probleem hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid en welzijn. ZorgRondom-ers omringen je met professionele zorg. Snel en dichtbij. ZorgRondom is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Wanneer een traject bij Health Centre Chõ via Zorgrondom loopt, komen de behandelingen (geheel of gedeeltelijke) voor vergoeding in aanmerking via de gemeente (jeugdzorg of WMO) middels contracten (ZorgInNatura, ZIN). Je komt hiervoor in aanmerking, wanneer je in een gemeente woont, waarmee Zorgrondom een contract heeft afgesloten.

3 Vergoedingen via PGB

Door de registratie in het SKJ kwaliteitsregister jeugd komen de trajecten bij Health Centre Chõ voor vergoeding in aanmerking via de gemeente (jeugdzorg) middels PersoonsGebondenBudget (PGB). Als ouder kun je dit aanvragen.

4 Vergoedingen via de belastingdienst

Wanneer de zorgverzekeraar niet tot vergoeding over gaat, dan mogen de consulten als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte worden opgevoerd.

Algemene voorwaarden

Afzeggen is mogelijk, maar brengt kosten met zich mee. Ben je verhinderd, bel dan 48 uur van te voren af, anders brengen we de consult-kosten in rekening. Zie verder de Algemene voorwaarden.

Klachten en geschillen

Ik stel alles in het werk om jou of je kind goed te begeleiden. Heb je toch een klacht, bespreek die dan eerst met mij. Ik doe dan uiteraard mijn best  om tot een bevredigende oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit, dan val ik als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/