Tarieven

De tarieven voor de verschillende behandelingen zijn bij Chõ Behandelingen gelijk.

Intake en eerste consult (1,5 uur) € 100,-
Vervolg consult per uur € 80,-
Moeder en Kind Consult* gratis

Consulten zijn vrijgesteld van BTW

* Het Moeder en kind consult is een eenmalige Touch of Chõ behandeling binnen 3 maanden na de geboorte van het kind.

 

Duur consult:

Intake: 1,5 uur

Bioresonantie, Integrale Stress Release, Reiki, losse reflexen: 1 uur

Specifieke protocollen reflexintegratie: 1,5 – 2 uur

Consulten komen bij de meeste aanvullende polissen van zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking. Check bij je zorgverzekeraar of de beroeps-organisatie BATC wordt erkend. Consulten vallen over het algemeen onder de alternatieve geneeswijzen.

Wanneer de zorgverzekeraar niet tot vergoeding over gaat, dan mag je de consulten als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren. In sommige situaties wordt de vergoeding via de gemeente gerealiseerd.

 

Algemene voorwaarden

Afzeggen is mogelijk, maar brengt kosten met zich mee:

Consulten:

Ben je verhinderd, bel dan 24 uur van te voren af, anders brengen we de consult-kosten in rekening.

 

Klachten en geschillen

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, Zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen zorgverlener en cliënt moeten zijn geregeld.
Ik stel alles in het werk om jou of je kind goed te begeleiden. Heb je toch een klacht, bespreek die dan eerst met mij. Ik doe dan uiteraard mijn best doen om tot een bevredigende oplossing te komen.
Komen we er samen niet uit, dan mag beroep gedaan worden op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor behandelingen loopt dit via de CAM coöperatie.

Biedt de klachtenfunctionaris onvoldoende hulp met een passende vinden? Vraag dan een onpartijdig oordeel via de geschillencommissie. De BATC schakelt hiervoor de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen in. Deze professionele en deskundige geschillencommissie is erkend door het ministerie van VWS.